רוצה לשפר ולקדם את הפורום?

כעת אתה יכול להשפיע ! תרומה קטנה שלך יכולה להביא לתוצאות גדולות.
על מנת שלך ולכל משתתפי הפורום יהיה פורום עשיר ונוח יותר. תרומה שלך לשיפור הפורום תיתן את הנוחות של פורום חדש ומתקדם יותר ללא פרסומות, ביצועים טובים יותר וקרדיט אישי לך על תרומתך.

תרומה שלך לפורום זה תאפשר:
- להסיר את כל הפרסומות.
- עיצוב חופשי ומלא של הפורום ( ראה דוגמאות ).
- אי מחיקת הודעות ישנות מהפורום. למעשה לא תהיה כל הגבלה על כמות ההודעות.
- גיבוי יומי של כל המידע בפורום.
- שיפור את הביצועים של הפורום, על-ידי העברתו לשרת מהיר.
- שרת גיבוי חלופי למקרה של תקלה מתמשכת.
שמך יפורסם בדף התורמים, לחילופין תוכל להישאר בעילום שם או בשם בדוי.

כל שעליך לעשות הוא לשלוח תרומה כספית ככל יכולתך לטובת הפורום. ברגע שבקופת הפורום יצטברו 054 ש"ח הפורום אוטומטית ישודרג.

קישורים:
לשאלות ותשובות
לקופת הפורום ורשימת התורמים
תרום עכשיו - לטופס התרומה
חזרה לפורום