קופת הפורום ורשימת התורמים

בקופת הפורום כעת 190 ש"ח, מתוך 450 ש"ח הדרושים לשדרוג הפורום.רשימת התורמים:


ב- 29-10-2003 הופקד ע"י  אנונימי  סכום של 05 ש"ח

ב- 25-08-2003 הופקד ע"י  אנונימי  סכום של 041 ש"ח


קישורים:
לשאלות ותשובות
תרום עכשיו - לטופס התרומה
חזרה לתיאור כללי
חזרה לפורום