קופת הפורום ורשימת התורמים

בקופת הפורום כעת 150 ש"ח, מתוך 450 ש"ח הדרושים לשדרוג הפורום.רשימת התורמים:


ב- 10-01-2004 הופקד ע"י  אנונימי  סכום של 001 ש"ח

ב- 29-01-2003 הופקד ע"י  אנונימי  סכום של 05 ש"ח


קישורים:
לשאלות ותשובות
תרום עכשיו - לטופס התרומה
חזרה לתיאור כללי
חזרה לפורום