קופת הפורום ורשימת התורמים

בקופת הפורום כעת 200 ש"ח, מתוך 450 ש"ח הדרושים לשדרוג הפורום.רשימת התורמים:


ב- 02-04-2003 הופקד ע"י  מתתיהו גולדברגר  סכום של 001 ש"ח

ב- 22-01-2003 הופקד ע"י  שמאי   סכום של 001 ש"ח


קישורים:
לשאלות ותשובות
תרום עכשיו - לטופס התרומה
חזרה לתיאור כללי
חזרה לפורום