ןיירוא ןיירוא :םש
18:28 21/01/08 :ךיראת
?הז הפיא :אשונ
:העדוה

ןופלט ןיא
?ףסוי רדהב הז

אין מספר טלפון... המשפחתון נמצא בהדר יוסף?:תובוגת

(02:51 27/03/08) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:26 21/01/08) ןרומ .... ןרומ \ ןוחתפשמ    
(18:28 21/01/08) ןיירוא ןיירוא \ ?הז הפיא       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא