ףסוי ףסוי :םש
11:58 17/02/09 :ךיראת
הריזג ןחלוש הריזג תנוכמ הריכמ :אשונ
:העדוה
הריכמל


הריכמל

2.10*1.60 הריזג ןחלוש

תיטמוטוא יצח הריזג תנוכמ

רוע תרווגחל דויצ + ןמטסיא הריזג תנוכמ

ל ולצלצ
ףסוי

<יוסח רפסמ>
jdoweck@netvision.net.il

eter11@walla.co.il


:תובוגת

(02:34 09/04/09) ישרט יתא \ א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ    
(11:58 17/02/09) ףסוי ףסוי \ הריזג ןחלוש הריזג תנוכמ הריכמ    
(11:04 22/01/09) eter בל \ הלועמ היגרנא םע םדא ינב םיצוחנ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא