םיבשחמ םיבשחמ קיצ קי'צ :םש
16:29 10/09/06 :ךיראת
םיבשחמ קיצ ק'יצ :אשונ
:העדוה
םיבשחמל םינוקיתו הריכמלו תוריש תעצבמ קיצ קי'צ תרבח
0575733<יוסח רפסמ><יוסח רפסמ>567.לט.חוקלה תיבבו הדבעמב
097920767
:תובוגת

(09:04 18/09/06) רב ביגש \ ןגב הקיסומתיר    
(16:29 10/09/06) םיבשחמ םיבשחמ קיצ קי'צ \ םיבשחמ קיצ ק'יצ    
(06:47 21/08/06) 1 יעור \ םינגו םידליל םינקתמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא