ןגו ךוניח הקיטסילוה םידודלי :םש
15:17 27/10/07 :ךיראת
ישיא רתא הנב :אשונ
:העדוה
הרטמ לכל רתא תיינב
http://hola.yeladudim.co.il/homesites/S
ite.asp?WebsiteID=1480


םירתא תיינב

:תובוגת

(16:23 18/11/07) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבג תאיל ןותחפשמ    
(15:17 27/10/07) ןגו ךוניח הקיטסילוה םידודלי \ ישיא רתא הנב    
(08:38 27/09/07) ./ יקיר \ הקיסומתיר    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא