הלש םורופב tatu :םש
03:44 25/05/19 :ךיראת
בורקה ןמזב ןקותי אל םא :אשונ
:העדוה
.בייח היהי .ףסונ ןפדפד דירוהל בייח היהי tatu:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא