הלש םורופב tatu :םש
22:51 12/06/19 :ךיראת
לוכאל ןמז ראשנ ישוקבו :אשונ
:העדוה
.הפ םילשהלו
.לזאזעל
.ןמז ראשנ אל:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא