טשרנחובסקי שולה :םש
Shula234@gmail.com :ינורטקלא ראוד
21:13 24/12/20 :ךיראת
אני :אשונ
:העדוה
אני חברה בקבוצת תמיכה כבר הרבה שנים.
עכשיו בגלל המצב עברנו להיפגש רק דרך הזום. 

דיברנו בקבוצה על המצב של האגודה ולא הבנו למה חברות התרופות לא יוצאים לפרויקט חירום בגלל הקורונה עם האגודה?
אנחנו כל הזמן שומעים שלאגודה קשה להמשיך להתקיים ואז רואים בטלוויזיה ובפייסבוק פרסומות של חברות התרופות. אנחנו דואגים למצב של האגודה וזה קשה לנו לראות שאף אחד לא מסייע לה להמשיך להתקיים עבורנו.


:תובוגת

(21:15 24/12/20) יול הדוהי \ 24 ןב הלוח    
(21:13 24/12/20) טשרנחובסקי שולה \ אני    
(20:48 24/12/20) תובוחר ,ןלפק ח''יב ,תיגולוריונ 'חי תלהנמ-דעלג תינור 'פורפ \ עזג יאת    

העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא


67771 ,ופי ביבא לת ,16 לדגמו המוח :תבותכ | (ר"ע) הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
15:00 - 09:00 :הלבק תועש | agudaims@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד | 03-5377004 :סקפ | 03-5377002 :ןופלט