ו ןיירוא :םש
10:13 13/01/08 :ךיראת
?ףסוי רדהב ןותחפשמ :אשונ
:העדוה
?ףסוי רדהב אצמנ ןותחפשמה ...ןופלט רפסמ ןיא:תובוגת

(02:31 03/09/09) יתיוק ןתנוי \ ןורשה דוהב שדח םידלי ןג    
(21:32 29/06/09) דעלג תיפוצ \ םייתעבגב ןגל תננג השורד    
(10:13 13/01/08) ו ןיירוא \ ?ףסוי רדהב ןותחפשמ    
(11:02 07/08/08) םיובסונ הילד \ םוקאו תיקש       
(07:33 28/04/09) ריפס הגונ \ ףסוי רדה ןותחפשמ       
(02:34 09/04/09) ישרט יתא \ א"ת - םייתעבג אקוני ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא